01 / 01

SIKÇA SORULAN SORULAR

Cam projenizin görsel etkisini en çok etkileyen parçadır. camın ısı,ışık, ses, geçirim özellikleri, rengi, görsel kalitesi binanızın değerini doğrudan etkileyecektir. cam seçimini yaparken dikkat edilmesi önemli bir konuda kullandığımız camın ileride olabilecek değişiklik ihtiyaçı durumunda (kırılma veya açılır kanat ilave yapılması) camın bulunabilir olması.

 Firma seçerken en önemli konu projeniz ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte olmasıdır. referanslarının, üretim ve uygulama kapasitesinin güçlü olması, detay çözümlerinin yeterli olması gereklidir. 

Projeniz ihtiyaçlarını karşılayabilecek teknik ve görsel yeterliliğe sahip, geniş çalışma ve araştırma ürünü olmalı. aksesuar ve yardımcı malzemeleri tam ve doğru dizayn edilmiş olmalı. sistem gerekli testlerden geçirilmiş ve kullanımda rahat güçlü ve estetik olmalı.