01 / 01

Tasarım

Tasarım Desıgn

Tasarım

Fikirleri, sanat eserine dönüştürüyoruz..

Tasarım ekibimiz proje müellifinin önerdiği veya İşveren tarafından istenilen konsept projeyi dikkate alarak giydirme cepheleri amacına uygunluğu, yapı fiziği, cephe tekniği, rüzgar yükü kriterlerine uygun olarak kaplama sistemini belirler ve tasarım aşamasına geçer. Seçilecek malzemelerde sürdürülebilirlik, bölge şartlarına uygunluk, enerji kaynak kullanımı, çevre koruma etkisi ve Yeşil bina sertifikalarına uyumunu sağlanması dikkate alınır. Uygulamada ve sonrasında amacına hizmet eden maliyete dayalı alternatif çözümlerle fiyat performans karşılaştırmaları yapılır.


Sürdürülebilirlik

Enerji Kaynak Kullanımı

Çevreyi Koruma Etkisi